Wie is Greet?

Ik ben trainer, coach en gespreksleider voor professionals die in de kinderopvang, jeugdzorg of het onderwijs werken. Ik verdiep mijn vak graag met muzikale en creatieve werkvormen, want die zorgen voor ontspanning, energie en een goede integratie van nieuwe inzichten met bestaande ervaringen.

 

Stevige basis in de ontwikkelingspsychologie 

Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog, gz-psycholoog en orthopedagogisch muziekbegeleider. Ik ben BIG-geregistreerd en aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychologen NIP. Ik heb mij altijd verdiept in kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt: kinderen in complexe echtscheidingssituaties, kinderen met gedragsproblemen, jonge kinderen met ontwikkelingsachterstanden en kinderen met autisme.

 

Verbinden tussen disciplines
Ik ben in mijn element als ik verschillende groepen mensen met elkaar in contact kan brengen en samen laat optrekken in een project. Bijvoorbeeld samenwerking tot stand brengen tussen jeugdzorg en onderwijs, pedagogisch medewerkers uit de kinderopvang en peuterspeelzaalmedewerkers, maar ook het in gesprek brengen van ouders van kinderen met autisme met beleidsmedewerkers van gemeenten.

Werken aan perspectief
Samen met ouders, kinderen en professionals zoek ik naar mogelijkheden om gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Ik denk graag aan oplossingen die buiten het geijkte stramien vallen. Ik hou er ook van om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.